Chuẩn bị cho ca mổ 04 bé tại bệnh viện Nhi Đồng 3

Hôm nay nhóm KNYT đưa 4 bé đến bv NĐ3 để nhập viện để ngày mai mỗ. Những bé này đã được bs Tôn và đoàn ở Úc khám hồi tháng 5/2019.

Our KNYT group has brought 4 kids whom seen by Dr Ton and Australian group in 5/2019 to be admitted for surgeries tomorrow 22/11/2019. KNYT will help paying the fees.

Thanks everyone for your hard work especially KNYT and Australia teams.

Nguồn: Facebook Kết Nối Yêu Thương Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *