Thông tin quỹ Kết Nối Yêu Thương

Minh xin phép cập nhật số tiền thu chi trong nhóm Kết nối yêu thương từ 26/04 đến 20/05:
💝💝Số tiền đã nhận:
Lan Hương Ngô giúp bé Lê Thị Yến Nhi – 500k
Anh Chung Nguyen (bạn c Nguyệt Bích Bùi) giúp bé Yến Nhi – 500k
Nhóm c Mai Vy giúp bé Yến Nhi – 700k
Ly Tran Minh Dang giúp Yến Nhi – 300k
Dấu tên giúp bé Yến Nhi – 200
Bui Le Bao Truc giúp bé Yến Nhi – 100k
Nguyen Thu Hoai giúp bé Yến Nhi – 100k
Dấu tên – 300k
💝💝Số tiền đã chi :
Thanh toán nốt viện phí cho bé Lê Kiều Hoàng Thư – 5.500k (02/05/2019)
Xin cảm ơn thật nhiều những tình cảm, sự ủng hộ giúp đỡ của mọi người.
Tuần mới may mắn, hạnh phúc đến tất cả ah!
💖💖💖💖💖

Nguồn: Facebook Kết Nối Yêu Thương Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *