Children with financial difficulties receive help from Tam Nhan Ai charity Boston Massachusetts in October 2021.

Nhóm #Kết_nối_yêu_thương đã trao $2000 của Tâm Nhân Ái, gửi đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật trong đại dịch Covid:

28 gia đình (với phần quà 1tr/gđ):

1. Nguyễn Hoàng Minh

2. Kha Thị Ngọc Hân

3. Nguyễn Phước Thanh Tuyền

4. Lê Thị Thùy Trang

5. Nguyễn Thị Bích Nhung

6. Nguyễn Trần Khôi Nguyên

7. Đỗ Ngọc Thảo Nguyên

8. Võ Văn Mai

9. Phan Thanh Hoàng

10. Nguyễn Hoàng gia Bảo

11. Nguyễn Văn Duy

12. Trần Phạm Đức Kiên

13. Nguyễn Phan Phúc Từ

14. Võ Thị Thanh Tiền

15. Phan Nguyễn Bảo Anh

16. Nguyễn Thành Giăng

17. Nguyễn Ngọc Khánh An

18. Phạm Thị Trang

19. Nguyễn Thiên Mạnh

20. Quàng Văn Tâm

21. Trần Tuấn Khanh

22. Ksor Y Tun

23. Bé của mẹ Nay Hờ Len

24. Ksor Y Duôn

25. Bé con của Ksor Hờ Biếc

26. Nguyễn Đức Duy

27. Ksor Y Vinh

28. Nguyễn Thế Anh Kiệt

39 bé (với phần quà 500k/bé):

1   Y PHA

2   Y THYẾT

3   A DIỄM

4   A VÕ THIẾU LẠC

5   A VÕ NGUYÊN LINH

6   NGUYỄN HOÀNG THẢO

7   A DINH

8   HỒ NGUYỄN NHẬT CƯỜNG

9   NGUYỄN BÌNH PHÚ

10 Y Lam

11 A Bốt

12 A Thắng

13 A Guin

14 Y Ly Kha

15 Y Vi Thảo

16 Y Lành

17 Y Da Du

18 A Ơn

19 A Thiện

20 Y Tuyết

21 Y Lành

22 Y Nhã

23 Y Nâu

24 Y Thanh Nhan

25 A Đăng

26 Bé trai mẹ Y Hồng Liên

27 Bé trai mẹ Y Lux

28 A Đoa

29 A Gia Bê

30 Y Rơm

31 Bé gái mẹ Y Thu

32 Bé trai mẹ Y Trái

33 Bé gái mẹ Y Cam

34 A Tuyết

35 Bé gái mẹ Y Hàn

36 Bé trai mẹ Y Loach

37 Bé trai mẹ Y Nok

38 A Lĩ

39 A Bùi Tuấn Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *