Bé Phạm Tuấn Đức

#PHAM_TUAN_DUC (12/06/2019)

CHÚC MỪNG con được có chiếc chân!👏🏻

Nhờ sự giới thiệu của bs Nhi trong nhóm mà con được gắn chiếc chân miễn phí. Con vẫn sẽ tiếp tục đến bv này để tập vật lý trị liệu cho cổ và chân cho đến khi con hoàn toàn vững.

Nếu bé nào cần lấp chân xin liên lạc với Phạm Tuấn để được hướng dẫn lấp chân miễn phí mà không phải chờ đợi đoàn gì cả.

#PHAM_TUÂN_ĐƯCHôm nay con đã đi tốt hơn rất nhiều. Chắc tháng 9 này con đi học sẽ vui lắm đây sẽ có rất nhiều bạn lắm. ❤️Được lấp chân miễn phí mà tập đi mỗi ngày cũng miễn phí. Thật quá tốt. Cố gắng con nhé.

Người đăng: Thao Vo vào Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Nguồn: Facebook Kết Nối Yêu Thương Group

#PHAM_TUAN_DUC (22/05/2019)

Hôm nay con đã đi tốt hơn rất nhiều. Chắc tháng 9 này con đi học sẽ vui lắm đây sẽ có rất nhiều bạn lắm. ❤️
Được lấp chân miễn phí mà tập đi mỗi ngày cũng miễn phí. Thật quá tốt. Cố gắng con nhé.

https://www.facebook.com/vothoath/videos/2259833194233902/

Nguồn: Facebook Kết Nối Yêu Thương Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *